Strategisch adviesbureau voor positionering en merkportfolio

De Positioneerders ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van hun merkpositionering en merkportfoliobeleid
en het verankeren daarvan in de organisatie.

Wat wij leveren


  • visie: de formulering van een heldere visie op de markt(behoeften) van morgen
  • strategie: bepalen van de koers van de organisatie op basis van strategische prioriteiten
  • positionering: een richtinggevende positionering van een organisatie of merk in de markt
  • merkportfoliobeleid: inrichting van de portfolio en endorsementstrategie
  • rebranding of een nieuw merk: merkontwikkeling bij een fusie, integratie of overname
  • corporate story: vertaling van de positionering naar een aantrekkelijk verhaal
  • merkkompas: vastleggen van de uitgangspunten van het merk in een merkpaspoort

De Positioneerders

Mary Hoogerbrugge

mary-hoogerbrugge-de-positioneerders-3 'Een merk draagt bij aan de toekomstbestendigheid van een organisatie. Ik richt me daarom op het meer merkgedreven maken van een organisatie.'

06 21548257
mary@depositioneerders.nl
linkedin

Onno Maathuis

Onno Maathuis ‘In portfoliobeleid komen organisatie- en markt- kenmerken samen. Het is per definitie toekomstgericht.' 

06 50275547
onno@depositioneerders.nl
linkedin

Mary Hoogerbrugge en Onno Maathuis begonnen beiden hun loopbaan in de wetenschap.
Zij dragen nog steeds actief bij aan kennisontwikkeling en kennisdelen via SWOCC en Iris Academy.