Positionering van een organisatie

Bij de ontwikkeling van het corporate merk is de missie, groeiambitie of strategie van een organisatie het vertrekpunt. Het doel is om medewerkers, klanten en andere betrokkenen bij de strategie van de organisatie te betrekken.

Heldere strategie

Een heldere strategie is een voorwaarde voor medewerkers alignment. Positioneren houdt daarom vaak het communiceerbaar maken van de strategie in. Soms heeft een organisatie al een strategische keuze gemaakt en ligt de uitdaging erin deze zo te vertalen dat werknemers, klanten of investeerders het begrijpen en zich erbij betrokken voelen. We noemen dit medewerkers alignment. Lees case: Saxion

Ontwikkeling visie en missie

Er zijn ook situaties waarin de visie of missie nog niet zijn uitgekristalliseerd. De positioneringsopdracht begint dan met de ontwikkeling van een heldere visie of missie. Een richtinggevende visie geeft een scherpe blik op marktontwikkelingen, of een slim inzicht in de behoeften en motieven van (potentiële) klanten, werknemers of andere betrokkenen. Een missie is een inspirerend doel, geformuleerd op basis van een hoger doel (de purpose) of organisatie-ambities. Lees case: Sensus

Waarden

Organisatiewaarden vertellen het verhaal van de organisatie: ze ondersteunen de belofte van een organisatie en zijn daarmee intern en extern richtinggevend. Vaak zijn waarden algemeenheden: talloze bedrijven claimen betrouwbaar, innovatief en open te zijn. De uitdaging is om in lijn met de visie en missie, een aantal waarden te kiezen, die het unieke merkverhaal vertellen. Dit verhaal noemen we ook wel de corporate story. Lees case: Tennet