Fairphone: van start-up naar scale-up

Fairphone: van start-up naar scale-up

Van start-up naar scale-up
Fairphone is een jonge sociale onderneming opgericht vanuit de visie dat de productie van elektronica eerlijk moet zijn. Fairphone heeft als ambitie om met de ontwikkeling en de verkoop van een smartphone de industrie van binnenuit veranderen. Om de impact te vergroten èn om als zelfstandig bedrijf te kunnen blijven bestaan, moet Fairphone de verkopen fors verhogen. Dit betekent dat het bereik moet worden vergroot naar minder 'donkergroene' klanten.

Smartphone gebruikers ervaren een 'inconveniënt truth', maar zien geen alternatief In consumentenonderzoek werden vier mogelijke positioneringsrichtingen voorgelegd. Deze richtingen hadden elk een ander aspect van de identiteit van Fairphone als centrale belofte. Het belangrijkste inzicht was dat 'bewuste' consumenten wel weten dat er negatieve aspecten aan het gebruik van een smartphone kleven. Maar dat ze het gevoel hebben dat er geen alternatief is. Gebruikers voelen zich vaak te afhankelijk van hun telefoon om er afstand van te doen.

Change is in your hands Geconcludeerd werd dat Fairphone in haar belofte weer meer moet focussen op de oorspronkelijke vertrekpunten en missie van het merk. Fairphone wil het alternatief zijn in de markt van telefoonaanbieders. De telefoon die oog heeft voor de sociale omstandigheden van iedereen die bij de productie van de telefoon betrokken is. Fairphone kiest daarbij voor een positieve belofte en een optimistische toon: Change is in your hands. Op basis van het uitgeschreven merkkompas wordt een nieuwe campagne voor Fairphone ontwikkeld. De uitgangspunten zijn ook richtinggevend voor de benadering van alle stakeholders, zoals resellers, partners, branche-genoten.