Merkspecialist

'Ik geloof dat een sterk merk een organisatie toekomstbestendig maakt. Daarom draag ik er graag aan bij om organisaties meer merkgedreven te maken en hun merk te versterken. Het liefst werk ik daarbij nauw samen met onze opdrachtgevers en andere specialisten, omdat ik plezier haal uit samenwerken en de relaties die daaruit ontstaan.'

Mary startte haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker van Prof. Giep Franzen, nadat ze haar studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam had afgerond (1994). Ze schreef samen met hem aan een aantal standaardwerken over merken. Vervolgens werkte ze gedurende twaalfeneenhalf jaar bij FHV BBDO (1996-2008), waarvan de laatste jaren als strategy executive en management teamlid. In 2009 was Mary interim directeur van SWOCC (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie) gelieerd aan de UvA. 

Samen met Onno Maathuis richtte zij in 2010 De Positioneerders op. De Positioneerders ondersteunt organisaties en merken bij het ontwikkelen van hun positionering en portfoliobeleid. In veel gevallen gaat dit hand in hand met visie- en strategie-ontwikkeling. 

Mary zet zich actief in om het vakgebied verder te brengen. Van 2009 - 2018 was zij bestuurslid van SWOCC, waar zij waakte voor de relevantie en toepasbaarheid van het wetenschappelijk onderzoek voor de merkpraktijk. Sinds februari 2019 is zij beschermvrouw van SWOCC. Mary trad recent terug als voorzitter van de stuurgroep Effie Awards en lid van de Effie hoofdjury, waar ze 8 jaar bevlogen invulling aan heeft gegeven. Ze blijft betrokken bij het initiatief om de Effie-cases te gebruiken als bron voor inzicht in de werking en effectiviteit van marketing en communicatie.

Samen met Onno ontwikkelde zij de opleiding Merk Leiderschap: Positioneren voor de toekomst, onder de vlag van Iris Academy. Als partner van Iris Academy, een collectief van vakliefhebbers op het gebied van marketing en communicatie, vernieuwing en leiderschap, deelt ze haar inzichten, ervaring en netwerk, met als doel om mensen, hun organisaties en de branche als geheel te inspireren en vooruit te brengen. 

Mary ontving van het GvR een Jonge Haan (1996), een Coq d'Honneur (2014) en een Coq de Grand Honneur (2021). In 2023 werd Mary als eerste vrouw door de VIA bekroond als VIA Legend, met als toelichting: "Mary is een strijder en belangrijke speler voor de groei en ontwikkeling van de branche en daarmee een geweldige bron van inzicht en inspiratie." 

Lees verder:
www.swocc.nl
www.irisacademy.nl