Media Perspectives: krachten bundelen voor de toekomst

Media Perspectives: krachten bundelen voor de toekomst

HMC en iMMovator, twee partijen in de mediasector, wilden hun krachten bundelen. Er was behoefte aan een nieuwe naam en een positionering, gebaseerd op een belofte naar de markt, kerncompetenties, waarden, en een set kernproducten. Binnen 3 maanden moest de fusie-organisatie 'staan'.
Iets nieuws, of niets nieuws?
Bij de introductie van een nieuwe fusie-organisatie zijn er twee opties: Je communiceert dat er voor de klanten niets verandert, óf je benut het moment om juist je relevantie opnieuw expliciet te maken. Vaak is de tweede de betere optie. En dat was ook bij deze fusie het geval. Want voor klanten en relaties was de relevantie van het samengaan niet direct duidelijk. Bovendien gold dat de ene partij een tikje sleets was geworden en de ander nog onvoldoende bekendheid/autoriteit had opgebouwd.

Een fusie als antwoord op de uitdaging van de markt
In eerste instantie was de keuze voor een fusie vooral gebaseerd op efficiëntie overwegingen. Het samen kunnen delen van faciliteiten, het samenvoegen van ondersteunende functies en het delen van het klantenbestand zou beide partijen vooruit helpen. Succes in de markt vraagt echter ook om een aansprekend en relevant verhaal richting klanten.

Een relevant verhaal naar de markt is gebaseerd op urgentie
Wat is de belangrijkste uitdaging voor klant? Met input uit externe visie-gesprekken met klanten en relaties, brachten we in een aantal werksessies de belangrijkste inzichten bij elkaar. Vervolgens ontwikkelden we een positionering gebaseerd op die uitdaging van de sector, en het antwoord dat de fusie-organisatie hierop heeft.

De transitie vraagt om nieuwe perspectieven
De mediasector maakt een enorme transitie door. Digitalisering heeft geleid tot structurele veranderingen in mediagedrag. Grote platformen spelen een steeds dominantere rol omdat zij toegang tot en kennis van de consument hebben. HMC en iMMovator sluiten als nieuwe fusie-organisatie op de de uitdagingen en onzekerheden in de sector aan.

Media Perspectives
HMC en iMMovator bundelen hun krachten en gaan samen verder onder de naam Media Perspectives. Het is de visie van Media Perspectives dat het voor alle spelers in mediasector de uitdaging is om relevant te blijven voor de consument. De productie van content, distributie, technologieën en verdienmodellen moeten aansluiten bij de nieuwe wensen, behoeften en mogelijkheden. Het vraagt om het bundelen van krachten om samen een bloeiende mediasector te stimuleren. En dat vraagt van partijen om de kennis en capaciteiten van hun medewerkers te ontwikkelen en nieuw talent aan te trekken. Media Perspectives heeft de ambitie om het voortouw te nemen om toekomstperspectieven te ontwikkelen, samen met alle relevante partijen.