16 februari 2024

Audify: van radio naar audio

Om het marktaandeel van radioreclame te laten groeien, moest de twijfel over de toekomstbestendigheid van het medium radio worden weggenomen. We herpositioneerden radio daarom als onderdeel van de bredere, dynamische en innovatieve wereld van audio. Om deze beweging naar het bredere audio-domein kracht bij te zetten, is Audify gekozen als nieuwe naam van het RAB.
16 februari 2024

Univé: een positionering op basis van coöperatief dna

De verzekeringsmarkt heeft de afgelopen decennia ingezet op digitalisering. Univé is als lokaal gewortelde organisatie met winkels en adviseurs een unieke verzekeraar. Maar is dit model wel toekomst-bestendig? Klanten blijken behoefte te hebben aan zekerheid. Univé positioneert zich als organisatie waar je op kunt terugvallen, met ruimte voor menselijk contact en eerlijk advies. Het coöperatieve dna van de organisatie wordt explicieter opgevoerd als bewijsvoering van deze belofte.
16 februari 2024

De organisatie van Citybranding in Den Haag

Hoe kun je Citybranding in een gemeente verankeren? De meeste gemeenten hebben Citymarketing belegd bij een externe organisatie (bijv. Eindhoven-365; Marketing Groningen). Citybranding Den Haag vroeg advies over hoe de afdeling in te richten en te verankeren in de gemeente Den Haag.
16 februari 2024

KRO-NCRV: een sterker profiel op zingeving

Voor het veiligstellen van haar omroeplicentie is het voor KRO-NCRV noodzakelijk zich scherper te profileren. KRO-NCRV wil zich ontwikkelen als maatschappelijke media-organisatie. We voerden visiegesprekken met opinieleiders op het maatschappelijke domein over de ontwikkelingen en behoeften in de Nederlandse samenleving en hoe KRO-NCRV daarop kan aansluiten. Het centrale inzicht was dat er een grote behoefte is aan (collectieve) zingeving. KRO-NCRV wil - met de christelijke waarden als bron - invulling geven aan deze behoefte in de samenleving van vandaag.
5 maart 2019

Talpa Radio: een portfolio om te winnen

538, Radio 10, Sky Radio, Veronica en ook Juke behoren nu allemaal tot Talpa Radio (nu Talpa Network). Jarenlang waren de zenders elkaars concurrenten, nu is de opdracht om samen de markt optimaal te bedienen. We ontwikkelden o.b.v. een grootschalig radio-behoeftenonderzoek een groeistrategie en positionering voor elk merk, om het portfoliospel optimaal te spelen.
11 februari 2019

Fairphone: van start-up naar scale-up

Fairphone is een telefoonaanbieder met oog voor de menselijke kant van de telefoonindustrie. Om door te groeien moeten ook minder 'donkergroene' consumenten aangesproken worden. Met de positionering haken we aan op de 'inconvenient truth' van de smartphone: er kleven negatieve aspecten aan, maar je kunt niet zonder. Fairphone positioneert zich als het alternatief in de markt, waarmee je een positieve bijdrage levert.
11 februari 2019

Saxion: de keuze voor een technisch profiel

Saxion, een regionale hoge school met een breed aanbod van studies, koos voor een technisch profiel. Een keuze die door de studies economie, recht, bouwkunde, zorg en pabo niet positief werd ontvangen. De positionering, waarin centraal staat dat voor het succes van een technische innovatie juist de andere disciplines cruciaal zijn, zorgde voor brede acceptatie van de keuze binnen Saxion èn een relevant verhaal naar buiten.
11 februari 2019

Bol.com: dé mediawinkel werd een platform van winkels

Bol.com was de meest geliefde en betrouwbare online mediawinkel in Nederland. Om verder te groeien was verbreding van het assortiment noodzakelijk, maar succes van de nieuwe categorieën bleef uit. Consumenten veronderstelden dat verbreding tot verwatering van het assortiment leidde en dat Bol.com een V&D zou worden. Acceptatie vroeg om een hercategorisatie: Bol werd van boekenspeciaalzaak een platform van uiteenlopende speciaalzaken.
27 augustus 2018

De introductie van Nederlandse Loterij

In 2017 fuseerden De Lotto en Nederlandse Staatsloterij. Er ontstond een nieuwe organisatie met zeven merken. Met het oog op de toekomstige liberalisering van de markt ontwikkelden we scenario's waarmee Nederlandse Loterij tegenwicht aan de toetredende (buitenlandse) partijen zou kunnen bieden èn scherpten we de positioneringen van de zeven afzonderlijke spelmerken aan.
27 augustus 2018

Hanzesteden: portfolio van 9 bijzondere steden

De Hanzesteden kunnen we beschouwen als een portfolio van 9 bijzondere steden verbonden door het water. We ontwikkelden een (internationale) positionering voor de Hanzesteden samen, als verbond van Middeleeuwse Handelsteden aan het water, met een historisch decor. Daarnaast een set unieke statements voor elke individuele stad, die de eigen kenmerken vertegenwoordigen.
27 augustus 2018

ABN AMRO: herijking merkportfolio

ABN AMRO heeft zich onder publieke en politieke druk gefocust op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve merken op afstand van het hoofdmerk ABN AMRO. Een waaier aan merken in de portfolio en verzwakking van de innovatie en identificatie van ABN AMRO is het gevolg. We ontwikkelden een beslismodel voor een goede balans tussen 'de vrijheid van initiatieven om zich in de markt te positioneren' en ‘de bijdrage aan het innovatieve profiel van het moedermerk’.
27 juli 2018

Brandfield: autoriteit in style items

Online winkelen is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Ook categorieën als schoenen, kleding, waarbij mensen graag kunnen voelen en passen, groeien door. De online-markt voor accessoires, is echter nog niet sterk ontwikkeld. We ontwikkelden voor Brandfield een positionering die helpt om de markt open te breken en die duidelijk richting geeft aan marketing en communicatie.