Stedin Groep: ontwikkeling merkarchitectuur

Stedin Groep: ontwikkeling merkarchitectuur

De Stedin Groep werd in 2017 geïntroduceerd als moedermerk achter de werkmaatschappijen Stedin, Joulz en Delta Netwerkgroep. Dit leek een logische consequentie nu er een groep werkmaatschappijen was ontstaan.

Welke rol heeft het nieuwe groepsmerk?
De introductie van een nieuw groepsmerk roept echter allerlei praktische vragen op m.b.t. het gebruik ervan: richting welke doelgroepen hanteren we dit groepsmerk en welke beloftes doet het? Stedin vroeg ons om advies hoe dit nieuwe moeder merk in de portfolio moest worden ingezet. Communiceren we (intern én naar de markt) vanuit de merken of vanuit de groep?

Het marktmerk is gelijk aan het moedermerk
Een inventarisatie van de markt laat zien dat er meer organisaties zijn waarbij het grootste marktmerk tevens de naam is van de groep of holding (denk bijvoorbeeld aan Heineken, KPN). Er zijn echter ook groepsmerken met een aparte naam (bijv. Unilever, Alliander). We analyseerden de verschillen tussen deze merkstrategieën aan de hand van ons Portfoliomodel (zie ook onder tools) waarin we de interne en externe consequenties van beide benaderingen inzichtelijk maken.

Juridisch aspect
In deze case speelt bovendien nadrukkelijk een juridisch aspect, doordat de ACM toezicht houdt op organisaties die in publieke en commerciële markten opereren.

Herijking uitgangspunten merkarchitectuur
We formuleerden een helder advies voor de inzet van het corporate merk gericht op maximale transparantie bij stakeholders, identificatie van medewerkers en relevantie bij marktpartijen.