Brand Relevance model

Ons Brand Relevance model is een analyse tool waarmee we de bouwstenen van de positionering identificeren. Merken maken producten of organisaties relevant voor hun omgeving door de verbinding te leggen tussen de identiteit van de organisatie en de markt. Het model kent daarom een interne en een externe loop, waarmee het richting geeft aan zowel de inside-out als outside-in analyse.

De interne loop legt de identiteit van de organisatie bloot. Hierbij kijken we naar de strategie en de visie van de organisatie, de competenties en de cultuur en het hogere doel. De externe loop betreft de analyse van ontwikkelingen in de maatschappij, de markt en klantbehoeften en het concurrentieveld. Relevantie ontstaat waar de markt en de merkidentiteit bij elkaar komen.

Visiegesprekken & Smaakmakerssessies

Kennis en begrip van de organisatie zijn voor ons essentieel om tot een scherpe, passende en sturende corporate positionering te komen. Meestal kost dat iets meer tijd dan een ‘middagje workshoppen’. We voeren daarom in veel gevallen een aantal individuele visiegesprekken met interne en externe opinieleiders, zoals beleidsmakers, klanten en branchekenners. Doel is om zowel organisatie te leren kennen, als de ontwikkelingen in de markt en mogelijke toekomstperspectieven te inventariseren. Aanvullend organiseren we vaak een aantal ontbijt- of pizzasessies met smaakmakers in de organisatie. Doel van deze sessies is meervoudig: we halen informatie op, creëren betrokkenheid en delen kennis over merkontwikkeling en organisaties.

Value Domains en identiteitsonderzoek

Ons nieuwste onderzoeksinstrument is ‘Value Domains’, ontwikkeld om de persoonlijke waarden van medewerkers en de organisatie inzichtelijk te maken. Uniek aan het model is de indeling van de 24 gevalideerde waarden in zes waardendomeinen. Het zijn deze waardendomeinen die zorgen voor aantrekkingskracht of afkeer, waardoor mensen bepaald gedrag vertonen of juist vermijden. Value Domains kan separaat worden uitgevoerd om medewerkerswaarden of doelgroepwaarden in kaart te brengen, of het kan een onderdeel zijn van een meer uitgebreid identiteitsonderzoek.

Merkverkenners

Wij geloven in verandering van binnenuit. Het ‘uitrollen’ van nieuwe merkwaarden, of het ‘onderdompelen’ van de organisatie stuit vaak op onbegrip of zelfs verzet van medewerkers. Het blijkt effectiever om samen met een kleine groep ‘merkverkenners’ de nieuwe positionering te testen op acceptatie en onderdeel te laten zijn van allerlei lopende projecten en initiatieven. Merkverkenners zijn betrokken bij de organisatie en hebben goede voelsprieten. Met deze opzet komt het verhaal uit de organisatie en wordt draagvlak gecreëerd.

Merkkompas

Het merk is een belofte aan de omgeving en daarmee ook een verplichting van de medewerkers om met producten en dienstverlening de bewijsvoering van de merkbelofte te leveren. We leggen de uitgangspunten van het merk vast in een merkkompas. Hierin wordt het merk aan de hand van de visie, missie, doelgroepbehoeften, positionering, waarden en persoonlijkheid beschreven. Het kan de vorm hebben van een app, placemat, Moleskine notebook, of paspoort. Het merkkompas is een handig naslagwerk, maar krijgt vooral waarde als het wordt ingezet om de organisatie te stimuleren de merkbelofte met producten, in dienstverlening en communicatie waar te maken.

Merkportfolio analysemodel

Ons Merkportfolio analysemodel is gebaseerd op het proefschrift van Onno, verrijkt met recente inzichten uit wetenschappelijke onderzoeken én onze ervaring bij bedrijven als ING, FoxSports, Ahrend, Deltares, Van Lanschot, KPN, Eneco, Stedin, De Lotto, Univé, VGZ, UvA en VU Amsterdam en Fontys. Op basis van de verkregen inzichten vanuit het organisatie- en marktperspectief adviseren we om te kiezen voor een ‘overkoepelend organisatieverhaal’ of voor specifieke positioneringen. Of een combinatie daarvan.