Aanpak in het teken van groei

Achter elke positioneringsvraag schuilt de behoefte aan groei of een wenkend perspectief voor de organisatie of het merk. We behandelen een positioneringsvraag dan ook als een business vraagstuk. We gaan altijd opzoek gaan naar de aansluiting tussen de organisatie en de markt. Dit doen we door enerzijds de identiteit van de organisatie bloot te leggen. En anderzijds door de stem van de markt hoorbaar te maken. Hierbij hanteren we ons Brand Relevance model als leidraad.

Het merk als kompas

Onze aanpak is gericht op het ontwikkelen van een merkgedreven organisatie. Dit houdt in dat we het merk beschouwen als het kompas voor de organisatie. Het merk doet een heldere belofte aan de omgeving en is daarmee ook een verplichting van de medewerkers om met producten en dienstverlening de bewijsvoering van de merkbelofte te leveren. De ontwikkeling van een richtinggevend Merkkompas is voor veel projecten een van de concrete deliverables.

Kennis en betrokkenheid

Onze ervaring is dat bij de ontwikkeling van een merkgedreven organisatie de betrokkenheid van de organisatie essentieel is. Daarom werken we nauw samen met onze opdrachtgevers. We maken graag gebruik van interactieve werksessies met het merkteam en betrekken waar mogelijk de directie en de organisatie erbij. Bijvoorbeeld aan de hand van Visiegesprekken, Smaakmakersessies of het doen van een Identiteitsonderzoek met inzet van Value Domains.

Op zoek naar een fit

In projecten pakken we merkportfolio en positionering veelal in samenhang op, omdat de positionering van de organisatie achter de merken richting geeft aan de gewenste samenhang met het moedermerk en tussen de (sub)merken. Ook voor merkportfolio-ontwikkeling geldt dat de combinatie van de unieke organisatiekenmerken- èn de marktomstandigheden bepalen welke strategie het beste past. Om tot onderbouwde keuzes met betrekking tot de portfoliostructuur te komen, hebben we het Merkportfolio analysemodel ontwikkeld.