Authenticiteit en visie maken verschil

De Positioneerders houden graag een oog op de wetenschap. We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten, of inzichten die ‘ingesleten praktijkmythes’ doorprikken. Als start van het nieuwe jaar wijzen we je graag op twee artikelen die we het afgelopen jaar zijn tegengekomen.

Het ene artikel gaat over positionering, het andere over portfolio. Opvallend is de vergelijkbare boodschap van de beide artikelen: in de zoektocht naar onderscheidend vermogen kijken veel organisaties te veel naar de consument en hun behoeften en verwachten ze dat een emotionele belofte het verschil kan maken. De twee artikelen beargumenteren elk vanuit een ander perspectief dat sterke merken juist gewaardeerd worden om een heldere visie op de categorie en innovatieve producten.

Artikel 1: Merken met een productoriëntatie zijn authentieker dan merken met een klantoriëntatie
In veel organisaties heerst de gedachte dat je in alles wat je doet de wensen en behoeften van de markt centraal moet zetten. Dit onderzoek laat zien dat juist een productoriëntatie leidt tot succes in termen van authenticiteit, uniciteit en consistentie. In tegenstelling tot wat we doorgaans denken, blijken consumenten merken en organisaties met een intrinsieke focus en kwaliteitsoriëntatie meer te vertrouwen!
Lees hier het hele artikel: Brand Authenticity

Artikel 2: Merkportfolio’s met een sterk zichtbaar corporate merk presteren beter
Dit artikel beschrijft dat organisaties die hun merkportfolio inrichten rondom een sterk corporate merk (en een subbrand strategie volgen, zoals Apple Ipod, Renault Kadjar) meer risico lopen. Maar, tegelijkertijd hebben ze ook een substantieel hoger rendement dan organisaties met een hybride of endorsement strategie. Het corporate merk moet een heldere opvatting hebben om deze rol in de portfolio te kunnen spelen.
Lees hier het hele artikel: Brand Portfolio

We wensen iedereen, gewapend met deze inzichten, een boeiend en succesvol 2017!