Hanzesteden: portfolio van 9 bijzondere steden

Hanzesteden: portfolio van 9 bijzondere steden

Ook gebiedsmerken worden geconfronteerd met portfoliovragen. Enerzijds is er de behoefte om voordelen te behalen door samen op te trekken. Anderzijds mag de lokale identiteit niet verloren gaan. Samen met NBTC, Marketing Oost en Gelderland Marketing werkten we aan de gezamenlijke positionering en portfoliovraag van de Hanzesteden: welk verhaal zouden we gezamenlijk kunnen uitdragen en welke kenmerken zijn uniek voor een afzonderlijke stad, plaats, gebied?

Input en draagvlak alle betrokkenen
Het NBTC investeert in de internationale promotie van Nederland, in het bijzonder in attracties die helpen om internationale toerisme beter te spreiden. Vooral als het gaat om de ontwikkeling van de positionering en portfoliomanagement van gebiedsmerken, is inhoud input van en draagvlak bij alle betrokkenen van groot belang. Voor de Hanzesteden is een unieke werkwijze ontwikkeld waarbij elke Hanzestad werd betrokken bij de gezamenlijke positionering en bij de verdeling van unieke identiteitskenmerken tussen de afzonderlijke steden.

Het belang van decentrale besluitvorming
Elke portfoliovraag bevat naast inhoudelijke uitdagingen, ook organisatie-aspecten. Het gaat daarbij om de mate waarin merkbeslissingen centraal worden genomen. Hierbij geldt dat in decentrale organisaties het vaak lastiger is om iedereen op één lijn te krijgen en scherper de afzonderlijke merkpositioneringen af te bakenen. In toerisme ligt de beslisbevoegdheid altijd decentraal en dat is logisch, want de toeristische merkidentiteit is onlosmakelijk verbonden met de lokale identiteit. Het proces was het cruciaal de vele regionaal betrokkenen aan te haken.

Verbond van Middeleeuwse handel-steden aan het water
De Hanzesteden kunnen we beschouwen als een portfolio van 9 bijzondere steden verbonden door het water. Hanzesteden worden internationaal gepositioneerd als verbond van Middeleeuwse Handelsteden aan het water, met een historisch decor. Naast een scherpe positionering van het geheel, is een set gedragen statements per onderdeel geformuleerd. Elke afzonderlijke Hanzestad heeft daarbij zijn eigen kenmerk, variërend van Nautische Hanzestad tot Visserstad tot Bedevaartsoord. (visithanzesteden.nl)

Mede op basis van deze strategie heeft Hanzesteden Marketing de Netwerk Citymarketing Award 2018 gewonnen.